Make your own free website on Tripod.com

עודכן ב‏יום שני 05 מאי 2003

 

מסך ראשי של קאזה

התקנו קאזה לייט באנגלית. נתחבר לאינטרנט ונפעיל אותה מהאייקון . אם אין לנו עדיין קבצים לשיתוף – אל פחד. לאחר הורדת הקבצים הראשונים – אלו הקבצים שישותפו. תיקיית ההורדה נכללת אוטומטית בין תיקיות השיתוף.

 

. יופיע לנו המסך שנראה בתמונה למטה. חלק מהתפריטים לא מתפקדים בתחילה עד שקאזה לא מתחברת לשרת. לעיתים ההתחברות לוקחת זמן וגם אחרי ההתחברות המחשב עלול להאיט את קצב העבודה עקב הפעילות המוגברת. נמתין בסבלנות.

למעלה בשורת התפריטים אנו רואים את לחצן החיפוש SEARCH. לחיצה עליו פותחת חלון של חיפוש.