Make your own free website on Tripod.com

עודכן ב‏יום שני 05 מאי 2003

 

ביטול הורדה וניקוי

לחיצה ימנית על קובץ בתהליך הורדה או בהמתנה בחלון TRAFFICK ויוצג לנו התפריט שנראה בתמונה למטה.

נבחר בפקודה CANCEL DOWNLOAD (צבוע בכחול).

 

קאזה יציג לנו את הבקשה לאישור ביטול ההורדה.

 נאשר והקובץ יימחק אולם השורה שלו תישאר בחלון ההורדות. כעת נעשה שוב לחיצה ימנית באותו מקום ונבחר בפקודה CLEAR DOWNLOADED AND ERRORNOUS

וכל השורות בחלון ההורדה שבוטלו או הסתיימו – תימחקנה.

קבצים שהסתיימה הורדתם לא נמחקים אלא נמצאים בתיקייה שנקרא MY SHARE FOLDER בכונן  C.

 

באותו תפריט אנו רואים גם את האפשרות לביטול כל ההורדות. זו אפשרות שימושית מאחר ואי אפשר לבטל הורדה של קבוצות שלמות אלא רק אחד אחד. לפיכך כדאי לסיים הורדות שמתבצעות בקצב מהיר וכאשר נותרים רק הורדות איטיות שנמצאות רק בהתחלת הורדתן – אפשר לבקש ביטול כל ההורדות. הדבר מנקה את כל ההתחלות הבלתי גמורות ומאפשר לעשות סדר בקבצים שהורדו כבר.

אני ממליץ להעביר את הקבצים לתיקיות מסודרות לפי הסוגים ולא להשאיר אותם בתיקיית MY SHARE FOLDER.

אולם אין זה אומר שלא נאפשר לאחרים להוריד מאיתנו. נגדיר את קאזה שחוץ מתיקיית MY SHARE FOLDER תהיה לה גם אפשרות הורדה מתיקיית האחסון שלנו. לא את כל הקבצים שאנו מורידים אנו חייבים לשתף.