Make your own free website on Tripod.com

 

טיפים ופעולות שימושיות באיי סי קיו

פעולות שימושיות ב- ICQ

ביטול ההפעלה האוטומטית של ICQ

1.                  MAIN.

2.                  PREFERENCES

3.                  CONNECTIONS

4.                  בכרטיסיית GENERAL מבטלים את הסימון בשורת LAUNCH ICQ ON STARTUP

 

אי משלוח קבצים ב- XP או FIRE WALL

1.                  MAIN

2.                  PREFERENCES

3.                  CONNECTIONS

4.                  בכרטיסיית SERVER מסמנים את תיבת הסימון USING FIREWALL

5.                  כמו כן לוודא שב- MAIN-  SECURITYPEER TO PEER CONNECTION מסומנת השורה השניה ומבוטל הסימון למטה לגבי התקשרות עם גרסאות ישנות של ICQ.

 

הפעלת לחצנים עם מקש ימני באיי סי קיו

לוחצים על MAIN.

על PREFERENCES

ועל MISCELLANOUSE

יש שם ר כרטיסייה אחת שנקראת GENERAL SETTINGS. בתוכה נמצא 3 תיבות סימון. נבטל  את ה- V על התיבה ACCESS MENU BY LEFT BUTTON

 

טיפים לאיי סי קיו

. החל מגרסה 2002 רשימת החברים נשמרת במרכז של מירביליס.

למי שעובד עם גרסה מוקדמת יותר שיוריד את הגרסה החדשה ויתקין על הישנה. כך אמורה להישמר לו רשימת החברים.

הרשימה לא תישמר עם האיי סי קיו לא יכנס לאונליין.

 

תקלות באיי סי קיו לעיתים נפתרות כאשר נסיר את התוכנה לחלוטין ונתקין אותה מחדש.

 

ואם יש לך היסטוריות חשובות אז תיכנס להיסטוריות הללו ותשמור אותן כקבצי טקסט כי בהסרת התוכנה כולה הן ייעלמו ולא ישובו עם ההתקנה.

 

ואל תגיד שאתה לא יכול לגבות את ההיסטוריות כי אתה יכול להפעיל את איי סי קיו באופליין.

 

רק תוודא קודם שיש לך ולמשתמשים אחרים את הסיסמא. בלי זה הלך עליך.

 

בעיות אחרות באיי סי קיו נובעות מעומס על קו האינטרנט או בעיות אצל הספק. במידה ובדקנו אצל חברים והאיי  סי קיו פועל כשורה אז הבעיה או אצל הספק או אצלנו במחשב. אפשר לנסות להפעיל מחשב אחר שנמצא בהישג יד באותו בית ועל אותו קו ועם אותו ספק ולחבר אותו לאיי סי קיו ולראות את התקשורת.