Make your own free website on Tripod.com

 

ניהול שיחה בחלון דושיח

מבנה החלון של ICQ

גרסת 2000

החלק העליון של החלון מכיל 3 לחצנים. השמאלי מציג לנו כאשר הוא ירוק לגמרי רק את המשתמשים שנמצאים ב- ICQ כרגע, ז"א הם בתקשורת ומחוברים. הדבר חוסך מקום ואפשר לצמצם את גודל החלון.

2 הלחצנים האחרים עושים פעולות דומות אולם אינם שימושיים כל כך.

למתחילים מומלץ לא להפעיל אף אחד מהלחצנים בחלק העליון של חלון ICQ.

לאחר שהוספנו לנו רשימת חברים, הם יופיעו על החלון במבנה הבא:

בחלק העליון שנקרא ONLINE יופיעו רק החברים שמחוברים לאינטרנט ול- ICQ. בחלק האמצעי יופיעו חברים שאינם מחוברים לאינטרט (או שה- ICQ אינו מחובר). בחלק התחתון יופיעו אלו שאינם מחוברים ועדיין לא אישרו את צירופם לרשימתנו.

בחלק האמצעי מתחת לחלק העליון (online) יופיעו אלו שעדיין לא אישרו את צירופם לרשימתנו אבל הם מחוברים לאינטרנט.

מתחת לכל רשימות החברים מופיעים מספר לחצנים לרוחב החלון. לחצנים אלו אינם כל כך שימושיים.

גרסת 2002a

 

גרסת 2003

 

ניהול שיחה עם חבר

כל ההודעות מופיעות עם ציור מתאים בפינה של שורת המשימות. מכתב רגיל נראה כמו מכתב צהוב. הודעת מערכת עם סימן קריאה אדום בתוכה. וכך הלאה, כל סוג של פניה משויכת לצליל וציור אחר.

שיחה אפשר לקבל ואפשר ליזום. השיחה מתבצעת בד"כ בהקלדה אולם אפשר גם דרך מיקרופון ורמקולים (לא מומלץ לאינטרנט בקו איטי).

חבר פונה אלינו בשיחה

כאשר פונים אלינו נשמע צליל אופייני ויופיע סמל צהוב מהבהב שנראה כמו דף טקסט זעיר בשורת המשימות. לחיצה כפולה על הסמל המהבהב ויפתח לנו חלון שיחה כפול. החלק העליון מציג את הטקסטים המשותפים שמוקלדים משני המשתתפים. החלק התחתון מיועד להקלדות שלנו.

אנו פונים לחבר בבקשת שיחה

ניתן לפנות לחבר מהרשימה בבקשה לשיחה. לחיצה כפולה על שם החבר וייפתח לנו חלון שיחה. לחילופין לחיצה בודדה ובבתפריט שיפתח בוחרים בפקודה MESSAGE. החלון הוא מפוצל וזהה בדיוק לחלון השיחה שמופיע כאשר אנו מגיבים לבקשת שיחה שהיגיעה מחבר.

הערה

ניתן להגדיר את האיי סי קיו כך שיפתח חלון שיחה באופן מיידי כאשר פונים אלינו ללא צורך בלחיצה כפולה על הסמל המהבהב בשורת המשימות.

 

 

ביצוע השיחה

חלון השיחה

ייפתח חלון ובו יהיה סמן מהבהב. בד"כ הסמן יהיה בצד שמאל. Ctrl+shift ימני מעביר את הסמן לצד ימין. נקליד את הודעתנו ונלחץ על SEND.

Alt+s משמש במקום לחצן SEND. אבל הכי טוב זה קונטרול אנטר.

לחילופין, כאשר שולחים לנו מסר ואנו מעיינים בחלון עם המסר, יש לנו לחצן שנקרא REPLY לחיצה עליו תפתח חלון עם מסר מענה לאותו משתמש ששלח.

אי אפשר להקליד אין סוף שורות בחלון כזה ומומלץ גם להקליד מהר. התכתובת הזו דומה מאד לצ'ט. צריכים להיות זריזים. תשובות ארוכות ומהירות יתקבלו בברכה.

כאשר אנו מקבלים מסר והוא מופיע בצד שמאל למרות שזה עברית. נעבור לעברית באותה צורה כמו את מה שכתבנו

חלון שיחה ICQ 2002a