Make your own free website on Tripod.com

 

קישור לאתר

איך שומרים כתובת של דף מסוים באינטרנט ומציגים קישור לדף הזה במקומות אחרים (למשל, פורומים)?

 

שמירת כתובת של דף אינטרנט

בדרך כלל, מספיק שנכנסים לדף האינטרנט ומוסיפים את הדף למועדפים. אולם כאשר הדף הוא פנימי מסתבר שההוספה הרגילה למועדפים מביאה לנו את הדף הראשי של אותו אתר ולא את הדף הפנימי.

 

לכן כדאי ומומלץ לשמור כתובות במועדפים ע"י לחיצה ימנית בתוך הדף הפנימי ולבקש "הוסף למועדפים" או add to favorites.

 

 

העתקת הכתובת של דף אינטרנט מהמועדפים

לאחר ששמרנו את הכתובת במועדפים אנחנו רוצים לשלוף את הכתובת ולהעתיק אותה לזיכרון של המחשב (לקליפבורד) כדי להדביק אותה אח"כ (בהודעה בפורום למשל).

 

נלך למועדפים ונלחץ עם לחצן ימני על המועדף החדש שהוספנו ונבחר ב- "מאפיינים" או PROPERTIES.

יוצג לנו חלון עם שורת הכתובת צבועה בכחול.

 

 

אם כעת נעשה קונטרול C השורה עם הכתובת הצבועה בכחול תיכנס לזיכרון של המחשב ונוכל להדביק אותה בכל מקום רצוי. למשל, בוורד, או בכתבן, או בצ'אט או בפורום או אימייל וכו'.

 

יצירת קישור לכתובת מהזיכרון אל פורום בתפוז

 

פותחים הודעה (חדשה או משורשרת)  וכותבים אותה.

מכינים מראש טקסט מסוים שמיועד לקישור. משתדלים שהטקסט הזה לא יחזור על עצמו. במידת הצורך משתמשים בצירוף של מספר מילים. למשל: "איזה קישור מדהים" ועושים את הקישור על כל המשפט.

 

בתחתית ההודעה יש מלבן לבחירת קבצים. בדיוק מעליו יש מלבן להדבקת קישורים של כתובות.

 

במלבן הזה יש מקום לשלושה קישורים למילים או צירופי מילים בתוך ההודעה. מוחקים את אחד הHTTP מתוך השורה הנבחרת ומדביקים במקומה (קונטרול V) את השורה ששמורה לנו בזיכרון.

בחלק הימני של אותה שורה כותבים את המילים מתוך ההודעה. זו יכולה להיות מילה אחת או צירוף מילים. נזכור שאם נשתמש במילה אחת כמו "כאן" או "קישור". עלול להיות שהמילה הזו מופיעה מספר פעמים וכך גם יופיע הקישור.

 

נב.

 

את השיטה הזו אני אישית מעדיף כי היא יותר יסודית. ניתן בהחלט לשלוף כתובות של אתר פנימי גם בשיטות אחרות יותר קצרות.

 

בכל מקרה, בשיטה הזו לאחר שעשינו את הקישור, מומלץ למחוק את הכתובת שהכנו במועדפים. היא לא שימושית בשבילנו וחבל שתתפוס מקום. לחיצה ימנית על המועדף ו- "מחק".