Make your own free website on Tripod.com

חזרה לדף הראשי

 

בניית אתר עם וורד 2000 בנענע

 

1.     בניית תיקייה לקובצי האתר.

2.     בניית הדף הראשי
א.נפעיל את וורד 2000. בתפריט קובץ נבחר בפקודה "שמירה כדף אינטרנט".
ב. ניתן לדף את השם
INDEX ונשמור בתוך התיקייה החדשה.

3.     ביטול יצירת תיקיות לכל קובץ HTM.
 בתוך המסמך
INDEX בתפריט "כלים" ניגש ל- "אפשרויות", "כללי" ו- "אפשרויות אינטרנט". נלחץ על כרטיסית "קבצים" ונבטל את הסימון בשורה הראשונה: "סדר קבצים תומכים בתיקייה". נשמור.

4.     יצירת קישורים
א. נסמן טקסט או תמונה שבמסמך ובתפריט "הוספה" נבחר בפקודה "היפר קישור".
ב. בשורה הריקה נקליד או נדביק את כתובת הדף שאליה רוצים לקשר. במידה ויש לנו דפים נוספים שבנינו ניתן לקשר אליהם ולבחור אותם מהלחצן "קובץ" (רצוי שימצאו בתיקיית האתר).

5.     רישום לנענע (רצוי שיהיה אימייל קודם. ממליץ על וואלה)
א. ניכנס לאינטרנט לכתובת הבאה:
http://members.nana.co.il/useradmin/php/default.asp
אם מישהו במחשב זה כבר נרשם לנענע יפתח לנו דף עם שם המשתמש בקישור לפעילות האחרונה שבוצעה עם שם זה.  אם אף אחד במחשב לא נרשם לנענע יפתח חלון ובו מקום לרישום שם משתמש וסיסמא ומשמאל נמצא לחצן שנקרא "הצטרפות למועדון". נלחץ על שורה זו.
ב. נמלא את הטופס. נשים לב במיוחד לשם המשתמש. אינו ניתן לשינוי ומופיע בכתובת האתר שלנו. הסיסמא צריכה להתחיל עם אות לטינית. לא חייבים לתת פרטים אמיתיים אבל נזכור שבמידה ונשכח את הסיסמא, נוכל להיעזר בפרטים אלו, במידה ונדע מה הקלדנו כאן.
ג. נאשר ונקווה שהשם שביקשנו אינו תפוס עדיין.  במידה והשם זמין נועבר לחלון ובו טופס נוסף עם מקום למילוי פרטים נוספים. יש לחצן שמאפשר לדלג על הרישום הזה. נלחץ עליו.
ד. הכניסה הראשונה לדף עריכת וניהול קבצי האתר יהיה דף המועדון. אליו נוכל לחזור כל פעם כדי לשנות שם משתמש ולהיכנס כמשתמש אחר. יש לו גם שימושים נוספים. כרגע נלחץ שם על הקישור הראשון מימין: "אתר אישי" ונועבר לדף עם קישורים שונים לבוני אתרים. נלחץ על הקישור "מקצוענים". (זהירות, לחיצה על "מתחילים" תמחוק לנו את כל מה שבנינו ושלחנו עד כה – במידה ושלחנו כבר קבצים לאתר שלנו).

6.     משלוח קבצים לאתר
א. נכנסים לאותה כתובת כמו בסעיף הקודם.
ב. ניכנס ישר לדף עם הקישורים שבו מופיע הקישור ל- "מקצוענים" נלחץ על מקצוענים.
ג. יופיע לפנינו דף ניהול האתר. יש שם 5 שורות עם לחצן "עיון" נוכל לשלוח עד 5 קבצים שונים בכל משלוח. נלחץ על ה"עיון" הראשון ונבחר את הקובץ הראשון מהתיקייה של האתר. בעיקרון אנו אמורים לשלוח בפעם הראשונה את כל הקבצים שבנינו באתר. לבסוף נלחץ על "שלח"
ד. לאחר ששלחנו את כל הקבצים נוכל להציץ לאתר שלנו בפעם הראשונה. למעלה יש קישור ישיר לאתר. ניגש לאתר שלנו ונשמור את הכתובת במועדפים.