Make your own free website on Tripod.com

 דף זה עודכן ב‏יום שלישי 24 דצמבר 2002

הצלת קובץ מתוך דיסקט

הבעיה הראשונה לכל הבעיות עם דיסקטים היא שמנסים לפתוח ולעבוד על מסמכים וקבצים ישר מתוך הדיסקט.

 

לא שזה בלתי אפשרי אבל זה מקור לבעיות.

 

בנוסף לכך שפעולה עם דיסקט היא איטית ביותר, המחשב צריך להתמודד עם קריאה וכתיבה על המדיה הזו כל זמן שהמסמך פתוח.

 

אני תמיד ממליץ להעתיק את המסמך אל הדיסק הקשיח ולהשאיר בדיסקט רק גיבוי. דהיינו עותק.

 

במידה ותנסה להעתיק את הקובץ למחשב (נניח לשולחן העבודה או "המסמכים שלי") אתה עשוי לגלות שהדיסקט הזה הוא בלתי קריא והבעיה בכלל לא בקובץ אלא בדיסקט עצמו (לכלוך על החומר המגנטי או משהו כזה).

 

אם לא הצלחת להעתיק את הקובץ נסה לבצע על הדיסקט פעולת סריקת שגיאות יסודית. יכול להיות שזה יציל את הקובץ.

אם הצלחת להעתיק את הקובץ - נסה לפתוח אותו. אולי עכשיו זה יעבוד. אם עכשיו אתה עדיין מקבל את ההודעה אז כנראה שיש איזו בעיה בקובץ עצמו.

נסה לפתוח מסמך רגיל ולהוסיף את הקובץ הזה בהוספה - קובץ.

 

עד כאן ההצעות האופטימיות.