Make your own free website on Tripod.com

חזרה לדף הראשי

 

החלפת כרטיסים במחשב

החלפת כרטיס קול

תכבה את המחשב מסודר. תוציא מהחשמל. פרק מארז (לפחות צד שמאלי) תשכיב את המחשב בעדינות. תוציא את תקע הרמקולים מכרטיס הקול. קח מברג פיליפס פרק את הבורג שמחזק את כרטיס הקול למארז. החזק את כרטיס הקול ומשוך אותו החוצה מהתושבת (עם הנסיון תגיע המיומנות). פרק את התקע שמחבר בין כונן התקליטורים לכרטיס הקול ושים לב לאיזה קונקטור הוא מחובר. תקע את כרטיס הקול החדש. (לפני שאתה מכניס אותו תסתכל על הג´וקים שלו ותרשום לעצמך את הפרטים שקשורים לשם ולדגם. בכרטיסים זולים לא תמיד ההתקנה אוטומטית ואפילו על הקופסא לא ברור איזה דגם יש בפנים).

לפני שאתה מכניס את כרטיס הקול החדש לתושבת, תחבר לקונקטור המתאים את החיבור הדק מכונן התקליטורים. מטרת חיבור זה היא אחת ויחידה, לאפשר לך לשמוע תקליטורי מוזיקה במחשב ולעיתים גם חיונית כדי להמיר טרקים ל- MP3.

יכול להיות שהחוט שמחובר לך לכונן התקליטורים הוא בעל קונקטור שאינו מתאים לחיבורים של כרטיס הקול החדש. אז אל תחבר בינתיים. לא חיוני לשמיעת צלילים.

הכנס את כרטיס הקול כך שהוא יושב ישר וכל הפינים המוזהבים בפנים. בד"כ כרטיס יושב לעומק 2 עד 3 מילימטר. אתה תרגיש כשהוא בפנים.

באותו זמן שהמארז פתוח ואתה עם הידיים בפנים, תשים לב שהחוטים והכבלים השונים לא מתנתקים ושאינם במקום שעלול להיתקע במאווררים של המעבד ומאיץ המסך.

אל תעשה ניקוי אבק מיותר אם אין צורך. אם יש כמות עצומה של אבק אז יש צורך בעיקר בגלל שאתה מכניס רכיב חדש.. האבק יכול להיכנס לתוך התושבת. ניקוי האבק יתבצע עם שואב אבק שיש לו פיה קטנה מאד כך שהשאיבה תהיה חלשה ולא ישאב לך איזה ג´מפר.

תחזק את הקונקטורים השונים ליתר ביטחון. (לפעמים תוך כדי התעסקות מתרופף אחד מהחיבורים).


לפני שאתה מהדק את הבורג של כרטיס הקול תחבר בזהירות את תקע הרמקולים לשקע המתאים, תעמיד את המחשב, תחבר לחשמל (ככה כשהוא פתוח) ותדליק. תסתכל שהמאוררים עובדים והכל תקין.

תתקין את כרטיס הקול עם תקליטור ההתקנה לפי ההוראות.

במידה והתקנה אוטומטית לא עולה יפה, נסה לעשות זיהוי ידני ושלח את המחשב לחפש את הדרייבר בצורה ידנית בתקליטור במקום שנראה לך הגיוני. לפי השם והדגם שרשמת לך.

אם אתה שומע צלילים והכל בסדר, תעשה כיבוי מסודר למחשב ותבריג את הבורג לכרטיס הקול.
סגור את המארז ותפעיל שנית.

הכל תקין?