Make your own free website on Tripod.com

עודכן ב‏יום חמישי 26 יוני 2003

התקנת צורב

קצת תיאוריה

במחשב סטנדרטי יש בלוח האם 2 קונקטורים לחיבור 2 כבלי IDE. כל כבל כזה יכול להכיל חיבור אחד או חיבור כפול חוץ מהחיבור ללוח האם.

בתמונה אנו רואים כבל אחד מחובר לאחד מהחיבורים בלוח האם. סימנתי ליד כל חיבור כזה את המילה IDE. יש לשים לב היטב לכיוון שבו יש לחבר את הקונקטור של הכבל אל החיבור בלוח האם. בדרך כלל יהיה כתוב את הספרה 1 בקטן ליד אחת הפינות של החיבור.  הווה אומר בצד ההוא יש פין מספר 1 ולצד ההוא מחברים את הצד שיש עליו פס אדום לאורך הכבל.

 

בד"כ גם יהיה כתוב ליד השקע הראשון בקטן: IDE1 שפירושו שהשקע הזה הוא השקע הראשי ואליו חייב להתחבר הדיסק הקשיח C.

זו בעצם המגבלה היחידה בחיבורים. את כל שאר החיבורים אפשר לחבר לאן שרוצים. כמובן שיש המלצות אולם תמיד כונן C יהיה מחובר לשקע הראשי IDE1.

 

 

 

כפי שאמרתי יש כבלים בעלי חיבור בודד בכל קצה וכבלים בעלי קונקטור נוסף. במקרים רבים נמצא שיש לנו כבל מהסוג הראשון שמחבר את הדיסק הקשיח שלנו ועוד כבל כזה שמחבר את כונן התקליטורים. כל אחד מחובר לקונקטור אחר בלוח האם. במידה ויש לנו צורב ו/או דיסק קשיח נוסף נזדקק לכבל מהסוג השני (לפחות כבל אחד כזה).

 

בתמונה למעלה אנו רואים את הכבל שמחובר ללוח האם עם 3 קונקטורים: אחד מחובר ללוח האם והשנים האחרים פנויים לחיבור לכוננים.

ג'ימפור

לכל כונן IDE יש ג'מפרים שקובעים אם הוא יהיה MASTER או SLAVE. האם הוא יהיה שולט או נשלט. כל כונן IDE חייב להיות או כזה או כזה ולא יכול להיות פסיבי.

לדיסקים קשיחים יש כל מיני צורות ג'ימפור שקובעות את השליטה שלהם. בדרך כלל יש כיתוב על הדיסק הקשיח שמסביר את הגי'מפור.

לכונני תקליטורים וצורבים יש בד"כ ג'ימפור בצורה קבועה. בתמונה מתחת אנו רואים את הג'מפר מכוון על מצב SLAVE (בדוגמא זה כונן תקליטורים רגיל) מעל הג'מפר יש כיתוב של 3 אותיות: M בשביל MASTER בצד ימין ו- S בשביל SLAVE באמצע.

הג'מפר נמצא בדיוק מתחת לכיתוב.

 

האפשרויות

בהנחה שיש דיסק קשיח C בודד, כונן תקליטורים אחד וצורב אחד.

1.        C MASTER
כונן תקליטורים 
SLAVE על אותו כבל עם C
צורב לבד על החיבור המשני בלוח האם עם כבל נפרד במצב
MASTER.

2.        C לבד MASTER
כונן תקליטורים בכבל השני במצב
SLAVE
צורב
MASTER  יחד עם כונן תקליטורים

3.        אותו דבר כמו 2 אלא שצורב LSAVE  וכונן CD MASTER.

 

מבין שלושת האפשרויות 1 היא האפשרות המומלצת ו- 2 האפשרות הבאה בתור.

במידה ויש דיסק קשיח נוסף אזי במידה ובחרנו באפשרות הראשונה אז הדיסק הקשיח השני יהיה SLAVE יחד עם הצורב.

 

את כל הקונקטורים מחברים לכוננים כאשר הצד עם הפס האדום לכיוון שקע החשמל. בתמונה למעלה אנו רואים חצי משקע החשמל (בשקע יש 4 פינים עבים) מימין.

תקע החשמל יכול להיתקע בשקע רק במצב מסוים. לפעמים יש תקעים שנכנסים ויוצאים ממש בקושי.

 

לאחר שהתקנו את הצורב ושאר הכוננים כבר מחוברים, אפשר לא להדק עדיין את הברגים ולהפעיל את המחשב

הדבר היחיד שמעניין כרגע הוא שהצורב שלנו יחד עם כונן התקליטורים יזוהה ככונן תקליטורים. ז"א שב"מחשב שלי" יופיעו 2 כונני תקליטורים.

ננסה גם לשים תקליטור כלשהו ולוודא שאפשר להשתמש בצורב כמכשיר קריאה רגיל.

לאחר מכן נתקין את תוכנת הצריבה שקיבלנו יחד עם הצורב.

כעת אפשר להתחיל לצורב.

הדרכה על צריבה באתר זה.