Make your own free website on Tripod.com

חזרה לדף הראשי

גיבוי

ההסבר נכתב בלשון זכר והוא פונה לנקבה ולזכר כאחד.

 

רצוי שיהיה לך צורב (יש עכשיו ב- 370 ש"ח בקוסמוס מהירות כפול 20).

 

אם יש לך קצת מסמכים אז אתה יכול לשלוח אותם לאחד האימיילים שלך מבוססי האתר. כמו וואלה או יהו.

 

MP3 ו- סרטים אין ברירה צריך לצרוב.

 

FAVORITES וכתובות מספר הכתובות תייצא ותשמור ותדפיס ותשלח באימייל (פנקס כתובות זה קובץ שיש לו סיומת WAB).

 

תחשוב לבד אם יש לך עוד דברים שאתה צריך לגבות.

 

אם תצליח להקטין ולצמצם את התוכנות המותקנות בדיסק עד לכדי 1400 מגה - אתה יכול להשתמש ב- GHOST של סימנטק כדי להכין קובץ גיבוי ולצרוב אותו על תקליטור. אח"כ אתה יכול לשחזר את זה לכל דיסק קשיח חדש שתחבר במקומו.

 

 

 

 

 

יצירת גיבוי עם GHOST

 

לאחר שחיברנו דיסק קשיח נוסף למחשב כ- SLAVE נפעיל את WINDOWS ונדאג שעל הדיסק הנוסף יהיה קובץ ההפעלה של GHOST.

 

נפעיל את הקובץ.

 

במסך הראשון. יש בו את הלוגו של סימנטק ועלינו ללחוץ על OK כדי להגיע למסך הבא.

 

עלינו לעמוד עם העכבר על הפקודה LOCAL – לעבור ל- DISK ולבחור ב- TO IMAGE.

אנו עוברים למסך הבא

 

 

נלחץ על OK. ועוברים למסך הבא. במסך הזה אנו אמורים לתת שם ולהגדיר תיקייה שבה נשמור את קובץ הגיבוי. עלינו יהיה לבחור בדיסק הקשיח השני שמותקן לנו במחשב.

 

אנו רואים שנבחר דיסק D. בשורת השם נקליד שם דוסי ז"א לא יותר משמונה תווים חוקיים. ונאשר.

 

יהיה עלינו לבחור את דרגת הדחיסה של הגוסט. הוא מציע לנו שתי דרגות: נמוכה וגבוהה. אם הדיסק הקשיח שלנו מלא ועמוס והיגענו למלוא 1300 המגה, נהיה חייבים לבחור בדחיסה גבוהה. אם יש לנו רק 800 מגה או גודל דומה נוכל להסתפק בדחיסה נמוכה. למי שיש פחות מ- 700 מגה יכול להסתפק גם במצב שהוא ללא דחיסה בכלל.

 

נאשר שאנו רוצים להמשיך עם יצירת הגיבוי כפי שהגדרנו עד עכשיו.

 

נלחץ על "YES" והגיבוי יתחיל. לאחר מספר דקות נראה את המסך הבא ובו תופיע שורה TIME REMAINING שתבהיר לנו כמה זמן הגיבוי הזה עוד יקח.

 

 

לאחר הסיום נאשר ונצא מהתוכנה עם QUIT. נאשר את היציאה ונחזור למערכת ההפעלה חלונות. לא ניתן לצאת מהתוכנה בדרך מסודרת כאשר היא מייצרת את קובץ הגיבוי.

לאחר שחזרנו לחלונות נפנה לתיקייה בכונן השני לבדיקת גודלו. במידה וגודלו מתחת ל- 700 מגה אנו יכולים לצרוב אותו על תקליטור של 700 מגה ויש לנו גיבוי על תקליטור.

 

נדאג שקובץ ההפעלה על GHOST ייצרב אף הוא על התקליטור.

 

הגיבוי על תקליטור בודד אינו מיועד לחלונות XP מאחר ומערכת ההפעלה לבדה עולה על הגודל האפשרי לגיבוי.

אבל אפשר בהחלט לבצע גיבוי כזה לדיסק קשיח אחר.

 

שיחזור עם GHOST

זהירות – שחזור כזה מוחק את כל החומר שהיה על הדיסק הקשיח מקודם.

 

לאחר שסיימנו את הגיבוי וצרבנו אותו על תקליטור, אנחנו יכולים לבדיקה לקחת דיסק קשיח אחר כלשהו ולחבר אותו כ- MASTER למחשב במקום 2 הדיסקים הקשיחים שמחוברים. לשחזר עליו לניסיון. אם השחזור עולה יפה סימן שהתקליטור תקין וקובץ הגבוי אמין.

 

את השחזור חייבים לבצע מתוך דיסקט הפעלה של WINDOWS.

 

מפעילים את המחשב עם דיסקט חירום כזה. (לפעמים רצוי לעשות פורמט לדיסק הקשיח או FDISK במידה ומדובר במערכת הפעלה עם מבנה קבצים שונה שהייתה באותו דיסק). 

עוברים לכונן התקליטורים ומפעילים את קובץ הGHOST מהמסך השחור של הדוס.

עוברים על כל החלונות באותה צורה כמו בגיבוי חוץ מאשר TO IMAGE נבחר ב- FROM IMAGE. ולא צריך להקליד שם של קובץ הגיבוי אלא בוחרים אותו.

רוב הסיכויים שניאלץ לעבוד בלי עכבר.

השיטה לעבודה בלי עכבר היא עם מקשי החצים, ה- ENTER וה- TAB. נזכור שתמיד במצב שיש בו אופציות של מחיקה – ה- גוסט ימקם את הסמן על הלחצן שלא מוחק. וכדי להעביר אותו ללחצן הבא יש להשתמש ב- TAB.

 

בהצלחה.